Halifax Web Sajt

Design projects

website design project preview desktop version

Kompletan redizajn i development. Migracija preko 500 stranica sa Drupal-a na WordPress sa kastomizovanim dizajnom urađenim prema najmodernijim UI/UX standardima.

halifax double image mobile device 1
double image mobile device 2
preview of a project for client halifax

Next project

Dizajn Logotipa

Dizajn Logotipa